kontrgaika.com        

                         3522, 2522, 1221, 1522, 920, 80, 82
                         , , ; ...

                         

 
/ :

  +375-17-509-6046,
  +375-17-509-6451,
   Velcom +375-29-324-0336,
   MTC    +375-29-277-0336

. . 2

.

  
   :
 

 
 

  -

 
  :
˨
-80
920,952,1022,1025.
-1221
1522, 1523.
2022
2522,2822,3022,3522.
320
.
.
, ()
/
.
.
24
.
-75, -150, -01, -25, -40
,41,-01
--
,
   
    

             :
 

09.04.2019.  
                
    0- 03,0 \.     0
    0- 03,3 \.   4*0,70 ( )   0
    0- 03,5 \.     0
    0- 04,0 \.     1
    0- 04,2 \.   5*0.80 ( )   0
    0- 04,5 \.     0
    0- 05,0 \.   6*1 ( )   0
    0- 05,5 \.     0
    0- 06,0 \.   7*1 ( )   1
    0- 06,5 \.     4
    0- 06,5 \.     1
    0- 06,8 \.   8*1,25 ( )   1
    0- 07,0 \.     5
    0- 07,0 \.     1
    0- 07,5 \.     3
    0- 07,5 \.     1
    0- 08,0 \.     1
    0- 08,5 \.   10*1.5 ( )   2
    0- 08,7 \.     5
    0- 09,0 \.     6
    0- 09,0 \.     2
    0- 09,5 \.     6
    0- 09,5 \.   11*1.5 ( )   2
    0- 10,0 \.     11
    0- 10,0 \.     3
    0- 10,5 \.     11
    0- 10,5 \.     3
    0- 11,0 \.     11
    0- 11,0 \.     3
    0- 11,5 \.     6
    0- 12,0 \.   14*2 ( )   9
    0- 12,5 \.     12
    0- 12,5 \.     4
    0- 13,0 \.     4
    0- 13,5 \.     6
    0- 14,0 \.   16*2 ( )   14
    0- 16,0 \.     17
    0- 16,0 \.     36
    0- 16,5 \.     17
    0- 2,2 /.     0
    0- 23,0 \.     25
    0- 27,0 \.     32
    0- 28,0 \.     34
    0- 29,0 \.     37
    0- 3,2 /.     0

   :     1  2 >>>
 :


101481382 . . 2
: 3012232930011 ., 153001964     e-mail : pahotski@mail.ru