kontrgaika.com        

                         3522, 2522, 1221, 1522, 920, 80, 82
                         , , ; ...

                         

 
/ :

  +375-17-509-6046,
  +375-17-509-6451,
   Velcom +375-29-324-0336,
   MTC    +375-29-277-0336

. . 2

.

  
   :
 

 
 

  -

 
  :
˨
-80
920,952,1022,1025.
-1221
1522, 1523.
2022
2522,2822,3022,3522.
320
.
.
, ()
/
.
.
24
.
-75, -150, -01, -25, -40
,41,-01
,
   
    

             :
 

17.01.2020.  
                

       :-(
 :


101481382 . . 2
: 3012232930011 ., 153001964     e-mail : pahotski@mail.ru